Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
VETİMİSİN - VETAŞ


VETİMİSİN

(enj. süspansiyon tozu ve çözücüsü)
{VetBB:26 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: VETİMİSİN
penisilin G potasyum 400.000 IU
prokain penisilin G 1.200.000 IU
Firma Adı: VETAŞ yerli
VETAŞ Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - Süspansiyon Tozu Ve çözücüsü - 1 flakon
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

VETİMİSİN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VETİMİSİN

Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu + Çözücüsü

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

 

BİLEŞİMİ

VETİMİSİN Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu + Çözücüsü;  toz flakonda, beyaz renkli, karakteristik kokulu, akıcı toz halinde 400.000 I.U. Penisilin G potasyum, 1.200.000 I.U. Penisilin G prokain, 2 g. Streptomisin baz’a eşdeğer 2.684 g.  Streptomisin sülfat ile çözücü ampulde 10 ml steril bidistile su içerir. Toz ile 10 ml çözücü karıştırıldığında 12 ml’lik homojen beyaz renkte bir süspansiyon elde edilir ve beher ml’sinde; yaklaşık 33.000 IU penisilin G potasyum, 100.000 IU penisilin G prokain ile 166 mg streptomisin baza eşdeğer streptomisin sülfat bulunur.               

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

VETİMİSİN, kanda etkisini hemen gösteren kristalize-penisilin ve etkinin devamını sağlayan prokain penisilin ile streptomisinin oluşturduğu kas içi enjeksiyon için hazırlanmış kombine bir müstahzardır.  

Penisilinler bakterilerde hücre duvarı sentezini engellemek, streptomisin ise bakterilerin ribozomlarında protein sentezini inhibe etmek suretiyle etki gösterir.

Etki spektrumunda başlıca, Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp. ve Salmonella sp. bulunur.

Prokain penisilin, kas içi uygulamadan kısa süre sonra absorbe olup, derhal etkisini gösterir ve bu etkisi kullanılan doza bağlı olarak 12 – 24 saat devam eder. Penisilin G potasyum kas içine uygulamadan sonra hızla emilir, 15-20 dakika sonra en yüksek kan yoğunluğuna ulaşır. Absorbsiyondan sonra kana geçen penisilinler kısmen serbest ve kısmen de serum proteinlerine bağlanırlar ve büyük oranda böbrekler yoluyla atılırlar.

Streptomisin, kas içi uygulamadan sonra hızla ve tamamen absorbe olur. %30-35 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Özellikle böbrek, iskelet kasları, akciğer ve karaciğerde birikir. Vücuttan hızlı ve büyük bir kısmı değişmemiş halde böbrekler yoluyla atılır. Az miktarlarda olmak üzere safra ile de atılır.

 

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sığır, at, koyun ve köpeklerde duyarlı bakterilerden ileri gelen aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır;

- Bronkopnömoni vb. solunum sistemi enfeksiyonlarında,

-  Özellikle E. coli ve Salmonella sp. tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarında

-  Ürogenital sistem enfeksiyonlarında

-  Septisemilerde

-  Duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekunder enfeksiyonlarda

-  Ayak çürüğü ve piyeten gibi ayak enfeksiyonlarında

-  Abse ve Actinomycosis gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Hayvan

Canlı Ağırlık

Doz

Sığır, At, Dana ve Tay

100 kg

3 ml

Koyun 

50 kg

1.5 ml

Köpek

2.5kg

0.25 ml

Homojen bir karışım olması için, Vetimisin toz sulandırılmadan bir miktar çalkalanarak, dipte ve kenarda toplanmalar önlenmeli ve öyle sulandırılmalıdır.

Çözücü ile toz cam şişe karıştırıldıktan sonra 12 ml’lik bir süspansiyon elde edilir.Hazırlanmış olan süspansiyon; bekletilmeden ve damara kaçırılmadan kas içine enjekte edilir. Uygulamaya 24 saat ara ile en az 3 gün devam edilmelidir.Uygulanacak miktar; hayvanın türüne, canlı ağırlığına, hastalığın şiddetine bağlı olarak ayarlanır.  Uygulama esnasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyunuz.  Özellikle atlarda olmak üzere tüm türlerde aynı bölgeye tekrarlayan enjeksiyonlarda kaçınılmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Penisiline duyarlı hayvanlarda, alerjik reaksiyonlar, deri lezyonları, ürtiker, akciğer ve larenks ödemi, solunum güçlüğü, bulantı, kusma, vazomotor merkezi felci, komaya varan alerjik yan etkiler, hatta şok ile ölüm görülebilir.Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda nefrotoksik ve nörotoksik etkiler ortaya çıkabilir. Atlarda yüksek konsantrasyonlu antibiyotik kombinasyonları enjeksiyon bölgesinde doku reaksiyonlarına yol açabilir. Bu nedenle ürün birden fazla bölgeye derin kas içi (I.M.) olarak uygulanmalıdır.

 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Antipiretik ve antiromatizmal ilaçlarla (özellikle fenilbutazon ve salisilatlar) birlikte kullanıldığında penisilinin böbrekten atımı yavaşlayabilir. Bakterisit etki gösteren penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle (tetrasiklin, sülfonamid) kombine edilmemelidir. Bu durumda penisilinin bakterisit etkisi baskılanabilir. Streptomisin muhtemel toksik etkilerinden dolayı, nefrotoksik, ototoksik ve nörotoksik olduğu bilinen ve/veya streptomisinin bu etkilerini arttırabilecek diğer ilaçlar ile (diğer aminoglikozitler, furosemid, sülfonamidler, tetrasiklinler, anestezikler, sefalosporinler vs) birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca yüksek dozlarda olmak üzere, penisilin-streptomisin kombinasyonlarının genel anestezi ve/veya kas gevşetici uygulanmış hayvanlarda kullanılması blokaj etkiyi arttırabileceğinden ölümlere neden olabileceği de unutulmamalıdır. 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntılarının Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar  14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlacın kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan ve penisilin ile sefalosporinlere alerjik olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanımı: Streptomisinin fötusa olabilecek nörotoksik, nefrotoksik ve ototoksik etkilerinden dolayı gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

Diğer penisilinlerde olduğu gibi hamster, tavşan ve kobay gibi küçük otcul hayvanlarda, kaz ve ördek gibi perde ayaklılarda kullanılmamalıdır. Kediler diğer türlere oranla dihidrostreptomisine çok daha duyarlıdırlar. Bu nedenle dihidrostreptomisin içeren müstahzarlar kedilerde kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE Raf Ömrü 

25°C’nin altında, dondurmadan,  ışıktan koruyarak saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır. Ürün sulandırıldıktan sonra  +4oC’de bir hafta bekletilebilir. 

Ticari Şekli TAKDİM ŞEKLİ  

Kutu içinde 4.5 g’lık toz içeren renksiz flakon + 10 ml. steril distile su içeren renksiz BFS ampul şeklinde arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI  

Veteriner hekim  reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 04.09.2007

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO:  7.1.1971- 3/203

RUHSAT SAHİBİ 

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.

İMAL YERİ VE ADRESİ  

DEVA İlaç San. Tic. A.Ş. 
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
VETİMİSİN ismi VETAŞ firmasının tescilli ticari markası olabilir. VETİMİSİN; penisilin G potasyum , prokain penisilin G , streptomisin sülfat içeren bir ilaçtır. Diğer penisilin G potasyum içeren ilaçlar , prokain penisilin G içeren ilaçlar , streptomisin sülfat içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. VETİMİSİN eşdeğer ilaç, VETİMİSİN veteriner ilacı, VETİMİSİN muadil ilaç için; VETİMİSİN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 04.04.2014 tarihinde güncellendi. VETİMİSİN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:57, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/VETIMISIN_(VETAS)__VETBB26RN003Q203 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Atı alan Üsküdar'ı geçti. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası