Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
SYNULOX - PFIZER


SYNULOX

(enj. süspansiyon)
{VetBB:358 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: SYNULOX
Firma Adı: PFIZER ithal
PFIZER Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - Süspansiyon - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

SYNULOX Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
Synulox
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Synulox enjeksiyonluk süspansiyon her ml'de potasyum klavulanat şeklinde 35 mg klavulanik asit ve amoksisilin trihidrat PhEur şeklinde 140 mg amoksisilin içermektedir. Kırık beyaz-kirli san renkte, dağılmaya hazır, akıcı ve steril özelliklere sahip enjeksiyonluk bir süspansiyondur.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Synulox enjeksiyonluk süspansiyon içerdiği amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonu sığır, köpek ve kedilerde bakteriyel enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu bakterisidai bir aktiviteye sahiptir. Amoksisilin bakteri hücre duvarındaki penisilin'e spesifik proteinlerine bağlanmak sureti ile hücre duvarı sentezini önler ve bakterinin lize olmasına yol açar. Amoksisilin hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere etki eden beta laktam grubu bir antibiyotiktir. Bazı bakteriler tarafından oluşturulan beta-laktamaz enzimi antibiyotiği bakteriye etki etmeden ünce parçalayarak direnç oluşumuna neden olmaktadır. Synulox enjeksiyonluk süspansiyon içinde bulunan klavulanik asit beta-laktam kimyasal yapısında, antibakteriyel aktivitesi düşük olan bir moleküldür. Bakteriler tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimleri  ile irreversibl olarak birleşerek onları etkisiz hale getirir ve bakterilerin amoksisilin'e karşı direnç geliştirmesini önler. Böylece amoksisilin hedef dokularda ulaştığı konsantrasyonlar ile duyarlı bakterilere karşı etkili olur. Synulox enjeksiyonluk süspansiyon invitro olarak klinik olarak önemli pek çok bakteriye karşı etkilidir. Bunlar arasında aşağıdaki bakteriler sayılabilir.
Gram-pozitif bakteriler: Stafilokoklar (B-lactamase üreten suşlar dahil), Streptokoklar, Corynebakteriler, Clostridiıımiar, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis, Peptostreptococcus spp.
Gram-negatif bakteriler: Actinobacillus pleuropneumoniae, Escherichia coli (fî-lactamase üreten suşlar dahil), Salmonella   (15-iactamase üreten suşlar dahil), Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Klebsiellae, Proteus spp., Pasteurellae, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides (C-lactamase üreten suşlar dahil), Haemophilus spp., Moraxella spp.ve Actinobacillus lignieresi.
Synulox enjeksiyonluk süspansiyon enjeksiyon sonrası hızla emilerek serumda 1-3. saatler arasında pik konsantrasyona erişir. Böbrek, idrar, karaciğer ve safrada yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Akciğer, deri, yağ ve kas dokusundaki konsantrasyonları ise nispeten daha düşüktür. Vücuttan başlıca idrar ve safra yoluyla atılmaktadır.


ENDİKASYONLARI
Synulox aktivite spektrumuna giren etkenlerin sığırlarda, köpeklerde ve kedilerde neden olduğu bir çok enfeksiyonun sağaltımında etkili şekilde kullanılır. Sığırlarda: Solunum sistemi enfeksiyonları, abseler, eklem ve göbek hastalıkları gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında ayrıca   mastitis ve metritislerde lokal tedaviye parenteral destek amacıyla. Köpek ve kedilerde: Solunum sistemi ve idrar yolu enfeksiyonları, abseler, piyoderma, anal sakulit ve gingivitis gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Synulox enjeksiyonluk süspansiyonun sığır, köpek ve kediler için önerilen dozu 8.75 (7 mg Amoksisilin ve 1,75 mg klavulanik asit) mg/kg canlı ağırlık/gün'dür. Uygulama kas içi yada deri altı yolla yapılır, istenen dozu elde edebilmek için 20 kg canlı ağırlığa deri altı veya kas içi yolla enjeksiyonluk süspansiyondan 1 ml uygulanmalıdır. Sağaltım günde bir defa uygulama ile 3-5 gün devam etmelidir. İçeriğin iyi bir şekilde karışımını sağlamak üzere uygulamadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Deri altı veya adele içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesine masaj yapılmalıdır. Kullanımdan sonra şişede kalan süspansiyona su karışmamasına dikkat etmelidir. Bu nedenle uygulamada tamamen kuru bir enjektör kullanılmalıdır. Klavulanik asit neme karşı duyarlı olduğundan ürünün su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Böyle bir durumun oluştuğu süspansiyonun renginin koyu kahveye dönüşmesi ve kabarcıkların oluşmasıyla belli olur. Bu şekilde değişime uğramış ürünün antibakteriel etkinliği belirgin derecede azalır. Bu durumda ilaç kullanılmamalıdır.


İSTENMEYEN ETKİLER
İlacın tatbikinden sonra bazı lokal doku reaksiyonları görülebilir. Penisilinler ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon ve sindirim yoluyla alınma ve deri kontağı sonunda aşırı duyarlılığa (allerji) neden olabilirler. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık, sefalosporinlere karşı da aşırı duyarlılığa yol açabilir. Bunun tersi de mümkündür. Allerjik reaksiyonlar bazen ciddi sonuçlara yol açabilir. Penisilin allerjisi olanlar bu ürünü kullanmamalıdırlar. Deride kızarıklık gibi allerjiye bağlı klinik semptomlar görülürse, doktora başvurulmalıdır. Yüzün, dudakların ve göz çevresinde şişkinliklerin oluşması daha ciddi semptomlardır ve böyle durumlarda vakit geçirilmeden doktora ulaşılmalıdır. İnsanlarda oral yada parenteral kullanıma bağlı olarak gastrointestinal reaksiyonlar, başağrısı, candiasis, deride kızarıklık ve kaşınma gibi semptomlar görülmüştür.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Amoksisilin aminoglikozidlerin bakteri içinde penetrasyonunu arttırdığı için birlikte kullanımları sinerjik bir etki oluşturur. Tetrasiklinler ile etkileşimleri antogonistiktir. Diüretikler, amoksisilinin atılımını hızlandıracağından antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler.


GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığırlar 20 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütü sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Penisilinlere allerjisi olduğu bilinen hayvanlarda kullanımı kontrendikedir. Damar içi veya perikard içi yolla kullanılmamalıdır.
Gebelik Ve Laktasyon Döneminde Kullanım
Amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonunun damızlık ve gebe hayvanlarda güvenliği hakkında bilgiler yoktur. Penisilinlerin plasentan geçtiği bilinmektedir.Gebe laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda fetus üzerinde herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır.


GENEL UYARILAR
Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekim'e danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25°C"nin altında, dondurulmadan ışıktan uzakta muhafaza edilmelidir. Üretiminden itibaren raf ömrü 24 aydır. İlk uygulamadan sonra şişe içeriği 28 gün içinde tüketilmelidir.


HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI
Bütün diğer penisilinlerde olduğu gibi Amoksisilin-klavulanik asit kombinasyonunun oral yada parenteral yolla kullanımı tavşan, kobay, hamster ve Gerbilinae ailesinden kemiriciler gibi küçük laboratuar hayvanlarında ve atlarda Gastrointestinal florayı bozabilir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılmamalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde 40 ve 100 ml'lik renksiz cam şişelerde piyasaya arz edilmiştir.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
SYNULOX ismi PFIZER firmasının tescilli ticari markası olabilir. SYNULOX; amoksisilin trihidrat , potasyum klavulanat içeren bir ilaçtır. Diğer amoksisilin trihidrat içeren ilaçlar , potasyum klavulanat içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. SYNULOX eşdeğer ilaç, SYNULOX veteriner ilacı, SYNULOX muadil ilaç için; SYNULOX eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 22.01.2011 tarihinde güncellendi. SYNULOX ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2020 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 08:02, 04-08-2020 +0300
URL: www.vetbb.com/SYNULOX_(PFIZER)__VETBB358RN006Q522 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Atlıya saat olmaz. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası