Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
SULPHAMEZATHİNE %16 - CEVA-DİF


SULPHAMEZATHİNE %16

(oral çözelti)
{VetBB:13 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: SULPHAMEZATHİNE %16
Firma Adı: CEVA-DİF yerli
CEVA-DİF Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Oral - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

SULPHAMEZATHİNE %16 Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

SULPHAMEZATHINE %16

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Oral Çözelti

BİLEŞİMİ
Sulphamezathine berrak, kırmızı bir çözelti olup 1 ml'sinde 160 mg Sülfadimidin sodyum tuzu içerir (Sülfadimidin sodium B.P. veya 2-p aminobenzene-sulfanamido 4:6-dimethylpyrimidine sodium).


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sülfadimidin bakteriostatik ve koksidiostatik etkili bir sulfonamiddir. PABA'dan dihidrofolik asit sentezlenmesini engelleyerek folik asit sentezini kesintiye uğratır; böylece bakterilerde DNA sentezini kesintiye uğratır. Çok sayıda gram pozitif ve gram negatif bakteriler ile coccidialara karşı etkilidir. Etki spektrumuna giren bakteriler: Gram pozitif aeroblar: Staph, aureus, Streptococcus sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie
Gram negatif aeroblar: Actinobacillus sp., Bordetella sp., Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Yersinia sp.) Haemophilus sp., Pasteurella sp.
Anaeroblar : Actinomyces sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., bazı Clostridium sp., Chlamydia sp. Bazı Mycobacterium sp. ve bazı Nocardia sp. orta derecede duyarlıdır.
Rickettsia sp., Leptospira sp., Pseudomonas aeroginosa, Mycoplasma sp. dirençli olarak kabul edilir. Sindirim sisteminden hızla emilip 2-8 saat arasında plazma doruk yoğunluğuna ulaşır, dokulara dağılır ve 12 saat süreyle plazmada yüksek düzeyde bulunur. Plazma proteinlerine %80 oranında bağlanır ve %38 dolayında N-asetilasyona uğrar. Vücuttan başlıca üriner sistem yoluyla atılır. Sülfadimidin'in %35-50'si ilk 24 saat içinde idrarla atılır. Yavaş atılması ve metabolitlerinin suda iyi çözünmesi nedeniyle daha az kristalüri sakıncası yaratır.


ENDİKASYONLARI
Sulphamezathine, etçi tavuk ve hindilerde görülen koksidiyozis'in (kanlı ishal'in) sağaltımında kullanılır, ayrıca tavukların koriza ve kolerası, pullorum, tavuk tifosu, pasteurellosis, hava kesesi enfeksiyonları, E. coli tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda endikedir. Sığır, koyun ve keçilerde ise duyarlı bakterilerce meydana getirilen gastroenteritis, kolibasillosis ve koliseptisemi gibi enfeksiyonlar ile koksidiyozis tedavisinde kullanılır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde

Sığır, koyun,keçilerde:
100 mg/kg canlı ağırlık hesabıyla, her 10 kg canlı ağırlık için ilk gün 6 ml, sonraki günlerde 3 ml oral olarak uygulanır. Gerekirse bir miktar su ile karıştırılabilir. Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

Etçi tavuk ve hindilerde:
(İlk gün) 160 mg/kg canlı ağırlık; takip eden günlerde 80 mg/kg canlı ağırlık hesabıyla);
Her kg canlı ağırlık için ilk gün 1 ml, sonraki günlerde 0,5 ml çözelti hayvanların içebileceği kadar suya
karıştırılarak verilir. Tedaviye 4-7 gün devam edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Koksidiyozun sülfonamidlerle tedavisi sırasında "Kanama sendromu" yani büyük kanamalar görülürse, tedavinin derhal kesilmesi gerekir.


İSTENMEYEN ETKİLER
Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemopoietik sisteme olumsuz etkileri vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvarlar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilir. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Homeopatik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini artırdığından dolayı tedavi vitamin K ile tedavi desteklenmelidir.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Sülfonamidler kendilerinin yapısal analoğu olan para-aminobenzoik asit (PABA) ve yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain ve bütokain gibi lokal anesteziklerle birlikte antagonizma oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdırlar. Aynı şekilde prokain penisilin G ile antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristalüriye neden olabilir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi aminoasitler sülfonamidlerle antogonistik etki oluşturabilirler. Diüretiklerle birlikte kullanılmaları trombosit sayısında azalmalara yol açabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sülfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun ve keçiler 14 gün, tavuk ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 10 sağım (5 gün) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanamaz.


KONTRENDİKASYONLARI
Sülfonamidlere hassasiyet gösteren hayvanlarda ve şiddetli karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan
hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Gebelikte Kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-25°C) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
100 ml'lik bal renkli cam şişelerde,karton kutuda; 500 ve 5000 ml'lik beyaz polietilen bidonlarda piyasaya sunulmuştur.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
SULPHAMEZATHİNE %16 ismi CEVA-DİF firmasının tescilli ticari markası olabilir. SULPHAMEZATHİNE %16; sülfadimidin sodyum içeren bir ilaçtır. Diğer sülfadimidin sodyum içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. SULPHAMEZATHİNE %16 eşdeğer ilaç, SULPHAMEZATHİNE %16 veteriner ilacı, SULPHAMEZATHİNE %16 muadil ilaç için; SULPHAMEZATHİNE %16 eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 23.01.2011 tarihinde güncellendi. SULPHAMEZATHİNE %16 ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2021 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 17:14, 07-12-2021 +0200
URL: www.vetbb.com/SULPHAMEZATHINE_100de_16_(CEVA_DIF)__VETBB13RN002Q127 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Av köpeği avdan kalmaz. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası