Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
OKSİMİS - MİSTAV


OKSİMİS

(oral çözelti tozu)
{VetBB:2485 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: OKSİMİS
Firma Adı: MİSTAV yerli
MİSTAV Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Oral - çözelti Tozu - 1 g
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

OKSİMİS Prospektüs

OKSİMİS
Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
1 g’da:
Etkin made:                           Miktar/Birim
Oksitetrasiklin                               800 mg


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Oksitetrasiklin tetrasiklin grubuna bağlı geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Oksitetrasiklin kendisine duyarlı mikroorganizmalara karşı ribozomunun 30 S alt ünitesine irreverzible bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe eder ve bakteriostatik bir etki gösterir.
Oksitetrasiklinin Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.
Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. ye etkisi değişkendir.
Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.
Oral yolla uygulandığında hızlı ve yüksek konsantrasyonda emilerek tüm vücuda yayılır ve farklı türde hayvanlarda kandaki yarılanma ömrü 6-8 saat arasındadır. Etkili kan yoğunluğunun korunabilmesi için 12 saat aralıklarla uygulamanın tekrarlanması gerekmektedir. Etkili yoğunluklarda plora, periton ve beyin-omirilik sıvısına geçer. Karaciğer, dalak, prostat, safra ve idrarda birikir. Belirtilen farmakokinetik profili sistemik enfeksiyonların sağaltımı yönünden önem taşır. Oksitetrasiklin büyük oranda idrarla ve daha düşük oranlarda da safra yoluyla atılır. Bu nedenleuriner sistem rahatsızlıklarında, karaciğer enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Safra yoluyla atılan kısmı barsaklardan geri emilerek enterohepatik dolaşıma girer.


KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Kanatlılarda (civciv, piliç, tavuk ve hindilerde): Kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD), kanatlı korizası, diğer bakteriyel enteritisler, pullorum, mavi ibik, enfeksiyöz sinovit, sinuzit ve Erisipel enfeksiyonlarında kullanılır.  


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20 mg / kg canlı ağırlık / gün,
Pratik doz:

Hayvan Türleri Sağaltım Dozları Kg/CA Süre/Gün
Etlik piliç ve Hindilerde 2,5 g. 100 Kg CA/gün 3 - 5

Günlük olarak kullanılacak OKSİMİS oral çözelti tozunun su tankında homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlayabilmek için önceden 3-5 L suda çözdürüldükten sonra, su tankına aktarılarak yeterince karıştırılması gerekir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanır.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
İki, üç değerli metal tuzlarıyla birlikte kullanıldığında şelat kompleksi nedeniyle tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltırlar. Betalaktam ve aminoglikozid türü antibiyotiklerle birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, aminofilin, pentobarbital sodyum, sodyum bikarbonat ve tiyopental sodyum ile birlikte kullanılmamalıdır.


GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulamamalıdır.


KONTRENDİKASYON
Tetrasiklinlere duyarlı olan hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.


HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Tetrasiklinlere karşı aşırı duyarlı bireylerin ilaçla doğrudan temastan kaçınmaları gerekir. Uygulama esnasında elde bulaşma olabileceğinden herhangi bir şey yenmemeli, uygulama yapıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
OKSİMİS Oral Çözelti Tozu, 20, 50 ve 100, 500 g ve 1000 g’ lık beyaz plastik şişelerde satışa sunulmuştur.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25°C’ nin altında, rutubetsiz ve doğrudan güneş ışığından korunarak muhafaza edildiğinde raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
OKSİMİS ismi MİSTAV firmasının tescilli ticari markası olabilir. OKSİMİS; oksitetrasiklin HCl içeren bir ilaçtır. Diğer oksitetrasiklin HCl içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. OKSİMİS eşdeğer ilaç, OKSİMİS veteriner ilacı, OKSİMİS muadil ilaç için; OKSİMİS eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 15.01.2011 tarihinde güncellendi. OKSİMİS ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 16:27, 19-09-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/OKSIMIS_(MISTAV)__VETBB2485RN22Q102 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Aç arslandan tok domuz yeğdir. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası