Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
NOROMECTIN - VTR


NOROMECTIN

(oral pat)
{VetBB:1605 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: NOROMECTIN
ivermektin 18.7mg
Firma Adı: VTR ithal
VTR Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Endektositler Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Oral - Pat - 1 g
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

NOROMECTIN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
NOROMECTIN Oral Pat
Atlar için Endektosit

BİLEŞİMİ  : 1 gram beyaz , homojen görünümlü pat içinde 18.7 mg ivermektin mevcuttur.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Noromectin Oral Pat' ın etken maddesi olan İvermektin bir Avermektin türevidir, Streptomyces avermitilis'in fermentasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. En az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B1a ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromüsküler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını arttırmak suretiyle Klor (Cl- ) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA- erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür. Kilogram başına 0,3mg ivermektin içeren Noromectin Oral Pat uygulanan atlarda uygulamadan 6 saat sonra maksimal plazma ivermektin konsantrasyonuna (ortalama 32 ng/ml) ulaşıldığı ; plazma ivermektin konsantrasyonunun giderek azaldığı ve 10ncu günde ortalama 2 ng/ml düzeyine indiği saptanmıştır.  Uygulamadan sonraki 21. günde plazma, karaciğer, böbrek ve kas dokularında, 28. günde yağ dokularındaki ivermektin kalıntı (dihidro B1a) miktarlarının tesbit sınırlarının altında kaldığı saptanmıştır.


KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR  : Noromectin Oral Pat , taylarda ve erişkin atlarda Gastrophiluslar dahil iç parazitlere karşı kullanılır. Önerilen doz seviyesinde aşağıda isimleri verilen tektırnaklı parazitlerine etkilidir.
Büyük Strongyluslar: Strongylus vulgaris (Erginler  ve arterial larval devreler), Strongylus edentatus  (Erginler ve doku devreleri), Strongylus equinus (Erginler), Tridontophorus spp.  (Erginler)
Küçük Strongyluslar – Benzimidazollere dirençli suşları da kapsar- (Erginler  ve erginleşmemiş devreler): Cyathostomum sp., Cyclicocyclus sp., Cylicostephanus sp.,Cylicodontophorus sp., Gyalocephalus sp.
Oxyuriasis etkenleri  (Erginler ve erginleşmemiş devreler): Oxyuris equi
Askaridler (Erginler ve L3 ve L4  larvalar): Parascaris equorum
Kılkurtları (Erginler): Trichostrongylus axei
Büyük ağızlı mide kurtları (Erginler): Habronema muscae
Onchocerciasis etkenleri (Mikrofilaryalar): Onchocerca sp.
Gastrophilus larvaları (Ağız ve mide devreleri): Gastrophilus sp.
Akciğer kılkurtları (Erginler ve erginleşmemiş devreler): Dictyocaulus arnfieldi


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : Noromectin Oral Pat sadece oral yolla uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği takdirde, 1 kg canlı ağırlık için etkin madde olarak 0.2 mg (200 mcg) ivermektin isabet edecek dozda uygulanır. Noromectin 7.49 g lık formunun bir şırıngası 700 kg.lık ; Noromectin 6.42 g lık formunun bir şırıngası 600 kg ağırlığındaki bir atı tedavi edecek miktar pat ihtiva eder. Şırınga pistonunun üzerindeki  her bir bölüm 100 kg canlı ağırlığa uygulanacak  olan (her bir kilogram canlı ağırlık için 200 mcg ivermectin oranında ) ilacı gösterir. Pistonun üzerindeki çentikli bilezik sağa döndürülerek ve piston üzerinde kaydırılarak hayvanın tahmini canlı ağırlığına denk gelecek ağırlık çentiğine getirilir. Atın ağzında yem bulunmadığından emin olduktan sonra şırınga ucundaki plastik kapak uzaklaştırılır ve şırınga interdental aralığa (kesici dişlerle azı dişleri arasındaki aralık) yerleştirilir. Piston itilir ve tüp içeriği ağzın gerisine doğru dil üzerine boşaltılır. Atın başı derhal yukarıya kaldırılır ve bir kaç saniye bu şekilde tutulur.


HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR : Kısrak, tay ve 1 yaşındaki yavrulara bilhassa önem verilerek tüm atlara veteriner hekimlerce tavsiye edilecek belirli aralıklarla düzenli bir parazit kontrol programı uygulanmalıdır. Taylarda ilk uygulama 6-8 haftalık iken yapılmalı ve belirli aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir. Noromectin Oral Pat her yaştaki atın mide-barsak, deri ve akciğer nematodlarına ve Gastrophiluslara son derece etkili bir preparattır. Noromectin Oral Pat ile düzenli tedavi verminöz arteritis ve S.vulgarisin neden olduğu kolik riskinin azalmasına neden olur. Geniş spektrumlu olması nedeniyle parazit kontrol programına uygun bir preparattır.
Gebelikte kullanım: Noromectin Oral Pat gebe kısraklar ve damızlık atlar da dahil olmak üzere her yaş atta sakıncasız kullanılabilir. Laktasyondaki kısraklara uygulandığında taylar için zararlı değildir.
Yasal arınma süresi: 21 gündür.


İSTENMEYEN/YAN ETKİLER : Ağır Onchocerciasis (Onchocerca sp. mikrofilaryaları) enfeksiyonu bulunan atlarda Noromectin Oral Pat tedavisini takiben çok sayıda mikrofilaryanın ölümü sonucu şişlik ve kaşıntı reaksiyonları ortaya çıkabilir. Gerektiğinde semptomatik tedavi yapılır.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ                  
Atlarda kullanılan diğer ilaçlarla geçimsizliği saptanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER/ ANTİDOT : Tavsiye dozunun 9 katı (1.8 mg/kg) Noromectin Oral Pat uygulanan atlarda geçici süre hafif depresyon ve pupilla refleksinde yavaşlama saptanmıştır. Daha yüksek  dozlardaki uygulamalarda mydriasis, ataksi, tremor, şuur bozuklukları, koma ve ölüm görülür. Nisbeten hafif semptom gösterenler bir süre sonra iyileşir. Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedaviler fayda sağlayabilir.


KONTRENDİKASYONLAR  : Sadece atlarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Diğer türlerde kullanılmaz. Atlarda spesifik bir kontrendikasyon saptanmamıştır.


GENEL UYARILAR : Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Uygulama sırasında sigara içilmemeli, birşeyler yenmemelidir. Uygulamadan sonra eller yıkanmalı ve ilacın göze temasından sakınılmalıdır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ : Oda ısısında (15-25 oC), karton kutusunun içinde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz.
Raf ömrü : İmal tarihinden itibaren 2 yıldır.


KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR : Toprakla temas haline gelen İvermektin, toprağa kolayca ve sıkıca bağlanır ve kısa sürede inaktif hale gelir. İvermektin balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan kullanılmış ilaç şırıngaları ve diğer kalıntı ile bulaşık materyaller emniyetli bir şekilde gömülerek imha edilmelidir.
Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanılmaz.
Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (enjektörü) ile birlikte imha edilmelidir.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ  :
-Karton dış ambalaj içinde  6,42 gram oral pat içeren , beyaz opak plastik enjektör  
-Karton dış ambalaj içinde beheri 7.49 gr oral pat içeren beyaz opak plastik enjektör  
-Karton dış ambalaj içinde beheri 7.49 gr oral pat içeren iki beyaz opak plastik enjektör şeklinde.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
NOROMECTIN ismi VTR firmasının tescilli ticari markası olabilir. NOROMECTIN; ivermektin içeren bir ilaçtır. Diğer ivermektin içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. NOROMECTIN eşdeğer ilaç, NOROMECTIN veteriner ilacı, NOROMECTIN muadil ilaç için; NOROMECTIN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 12.03.2011 tarihinde güncellendi. NOROMECTIN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 16:27, 19-09-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/NOROMECTIN_(VTR)__VETBB1605RN10Q094 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Aç kurt arslana saldırır. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası