Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
MAXİCAM X4 - SANOVEL


MAXİCAM X4

(enj. çözelti)
{VetBB:2413 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: MAXİCAM X4
Firma Adı: SANOVEL yerli
SANOVEL Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antienflamatuvar
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

MAXİCAM X4 Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MAXİCAM X4 Enjeksiyonluk Çözelti

Nonsteroid Antienflamatuar, Antiromatizmal

BİLEŞİMİ

Maxicam X4 Enjeksiyonluk Çözelti, steril, berrak sarı renkli, kokusuz, akışkan bir çözelti olup, beher ml'de 20 mg meloksikam içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Maxicam X4 Enjeksiyonluk Çözelti'nin etkin maddesi olan meloksikam; 4-hydroxy-2 methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide kimyasal yapısında; analjezik, antipiretik, antiromatizmal, antieksudatif ve antienflamatuar etkilere sahip oksikam grubu nonsteroid antienflamatuar bir ilaçtır. Selektif bir COX-2 (cyclo-oxygenase) inhibitörü olan meloksikam, belirtilen etkilerini yangı mediatörleri olan prostaglandinlerin sentezini inhibe ederek gösterir. Merkezi ağrı kesici etkisi yoktur. Meloksikam aynı zamanda tromboxane B2’yi de inhibe ederek bazı bakteriyel endotoksinlerin etkisinin önemli derecede azalmasını sağlar. Meloksikam sığırlarda 0,5 mg/kg dozunda deri altına uygulamayı takiben 6 - 8 saat sonra 2,1 µg/ml düzeyinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Meloksikamın deri altına uygulama ve ven içine uygulama yollarından biyoyararlanımı birbirine çok yakındır ve deri altına uygulama dozunun biyoyararlanımı %92 dir. Meloksikam %98’den fazla oranda plazma proteinlerine bağlanır ve en yüksek ilaç konsantrasyonuna karaciğerde, böbrekte ve safrada rastlanır. Değişmemiş halde meloksikam büyük oranda safrada, iz miktarlarda ise idrarda bulunur. Tüm majör metabolitleri farmakolojik olarak inaktif olan meloksikam, alkol, asit derivatları ve birkaç polar metabolite dönüşür. Meloksikam sığırlarda vücuttan 26 saat ve atlarda 8,5 saatlik bir yarı ömürle elimine edilir. Uygulanan miktarın yaklaşık olarak %50’si idrarla, geriye kalanı ise dışkı yoluyla atılır.

ENDİKASYONLARI

Buzağı, dana ve sığırlarda; antibiyotiklerle birlikte başlıca solunum sistemi enfeksiyonlarında, rehidrasyon tedavisi ile birlikte buzağılardaki ishallerde klinik semptomları azaltmak için, antibiyotiklerle birlikte akut mastitis tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak, ateşli hastalıklarda, tendo ve tendo kılıfı yangılarında, akut ve kronik nitelikli eklem hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda kullanılır. Atlarda; akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarında ağrının giderilmesinde ve enflamasyonun tedavisinde kullanılır. Kolikle ilişkili ağrının giderilmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Maxicam X4 Enjeksiyonluk Çözelti, buzağı, dana ve sığırda; deri altına veya ven içine uygulama yoluyla kg canlı ağırlığa 0,5 mg oranında (1 ml/40 kg) ve atlarda; ven içine uygulama yoluyla kg canlı ağırlığa 0,6 mg oranında (3 ml/100 kg) tek doz olarak uygulanır.

Pratik doz tablosu:

Hayvan Türü Canlı Agırlık Dozu Uygulama yolu
Buzagı-Dana

40 - 80 kg

120 - 160 kg

1 - 2 ml

3 - 4 ml

Deri altı, ven içi
Sıgır

200 - 400 kg

440 - 600 kg

640 - 800 kg

5 - 10 ml

11 - 15 ml

16 - 20 ml

Deri altı, ven içi
At 100 - 200 kg 3 - 6 ml Ven içi

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: İneklerde gebelik boyunca kullanılabilir. Gebe ve laktasyondaki kısraklarda kullanılmamalıdır. Kedi ve köpeklerde üreme, gebelik ve laktasyonla ilgili kullanım güvenliği henüz değerlendirilmemiştir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Deri altına uygulama, ven içine uygulama kadar iyi tolere edilir, ancak deri altına uygulamada enjeksiyon bölgesinde geçici ve hafif bir şişlik görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Glukokortikoidler, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ve antikoagulan ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden atlar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen atlarda kullanılamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Gastrointestinal ülserasyon ya da kanaması, karaciğer, kalp, böbrek fonksiyonu bozukluğu ve hemorajik bozuklukları bulunan ve meloksikama karşı bireysel aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. İshal tedavisi için bir haftalıktan küçük buzağılarda kullanılmamalıdır. Altı haftalıktan küçük atlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Hekimin kazara ilacı kendine enjeksiyonu durumunda ağrı görülebilir. Meloksikama duyarlılığı bulunan bireyler bu ürün ile temastan kaçınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C’nin altında ve ışıktan korunarak muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 2 yıldır. İlaç açıldıktan sonra 25°C’nin altında saklanmak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılan ilaç ambalaj malzemeleri yerel uygulamalara göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 20, 50 ve 100 ml'lik şeffaf cam şişelerde sunulmaktadır.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
MAXİCAM X4 ismi SANOVEL firmasının tescilli ticari markası olabilir. MAXİCAM X4; meloksikam içeren bir ilaçtır. Diğer meloksikam içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. MAXİCAM X4 eşdeğer ilaç, MAXİCAM X4 veteriner ilacı, MAXİCAM X4 muadil ilaç için; MAXİCAM X4 eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 15.10.2010 tarihinde güncellendi. MAXİCAM X4 ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 00:43, 21-06-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/MAXICAM_X4_(SANOVEL)__VETBB2413RN22Q034 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
At olacak tay yürüyüşünden belli olur. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası