Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
MARBOCYL - NOVAKİM
vetbb.com
MARBOCYL - NOVAKİM


MARBOCYL

(enj. çözelti)
{VetBB:809 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: MARBOCYL
Firma Adı: NOVAKİM ithal
NOVAKİM Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

MARBOCYL Prospektüs

MARBOCYL

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MARBOCYL % 10

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
MARBOCYL % 10 Enjeksiyonluk Çözelti açık sarı renkli bir çözelti olup, 1 ml'sinde 0,1 g Marbofloksasiniçerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
MARBOCYL % 10 Enjeksiyonluk Çözelti içerisinde yer alan etkin madde marbofloksasin, veteriner kullanımı için geliştirilmiş bir florokinolondur. DNA-gyrase enzimini inhibe ederek etkiyen marbofloksasin yapısındaki oksadiazin halkası nedeniyle diğer florokinolonlardan farklıdır. Bu halka moleküle uzun bir atılma yarı ömrü veiyi bir biyoyararlanım sağlar. Marbofloksasin, geniş spektrumlu, bakterisid etkili sentetik bir moleküldür. Gram pozitif bakterilerin pek çoğuna(özellikle Staphylococcus, Streptococcus), Gram negatif bakterilere (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter clocae, Serratia marcescens, Morganella morganii, Proteus türleri, Klebsiellatürleri, Shigella türleri, Pasteurella türleri, Haemophilus türleri, Moraxella türleri, Pseudomonas türleri) ve Mycoplasma türlerine karşı etkilidir. Fluorokinolon grubu antibiyotiklerin çoğunluğu anaerob bakterilere karşı zayıf etkilidir. Streptecoc suşları isenispeten daha az duyarlıdır. Kinolon çekirdek gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etkiyi sağlar. Florin atomu gram pozitif bakterileride içine almak suretiyle etki spektrumunu genişleterek bakterisidal etkiyi artırır. Piperazine halkası sayesinde Pseudomonas ve Mycoplasmalara karşıda bakterisid etki gösterir. C6 içindeki karboksil grubumoleküle asit karakter verir ancak piperazin halkası da bazik karakterlidir. Dolayısıyla Marbofloksasin amfoterikyapıdadır. Piperazin halkasında para pozisyonundaki metil grubu dağılım hacminin ve yağlardaki çözünürlüğünün artmasını sağlar. Bu özelliklerinden dolayı organizmada (dokular, ekstra ve intra selülerkısımlar) çok geniş ve eşit bir dağılım gösterir. Sığırlara önerilen dozda (2mg/kg C.A.) deri altı veya kas içi yolla yapılan uygulamadan sonra, 1 saatten daha kısa bir süre içerisinde 1,5 g/ ml’lik plasma konsantrasyonuna ulaşır ve kolayca absorbe edilir. Biyoyararlanımı % 100’e yakındır. Plazma proteinlerine zayıf olarak bağlanır (sığırlarda % 30’dan daha az), oldukça yaygın bir dağılım gösterir, dokuların pek çoğunda (karaciğer, böbrek, deri, akciğer, sidik kesesi, uterus, sindirim kanalı) plazma konsantrasyonundan çok daha fazla yoğunluktadır. Buzağılarda marbofloksasin çok yavaş (t1/2 β= 5-9saat) elimine edilir, fakat ergin ruminantlarda daha hızlı atılırlar (t1/2 β= 4-7 saat). Çoğunlukla buzağılarda ¾ oranında idrarla ¼ oranında dışkıyla, ergin ruminantlarda ise ½ oranında idrarla ½ oranında dışkıyla atılırlar.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Sığırlarında P.multocida, P.haemolytica ve Mycoplasma bovis'in sebep olduğu solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Marbocyl % 10 Enjeksiyonluk Çözelti sığırlara parenteral yolla (deri altı, kas içi, damar içi) günde 2 mg/kg/canlı ağırlık hesabı ile her 50 kg canlı ağırlık için 1 ml kullanılmalıdır. Tedaviye aralıksız olarak 3-5 gün süre ile devam edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLERİ
Enjeksiyon bölgesinde lokal yangıya neden olabilir. Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Florokinolonlar, teofilin başta olmak üzere ksantinler, kumarin türevleri, steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerle tehlikeli etkileşmeler yapabilirler. Diğer yandan florokinolonlarla diğer antibiyotikler arasında, genellikle bakteri çeşidine göre değişen aynı veya ters yönde etkileşmeler görülür. Genel olarak florokinolonlarla aminoglikozidler, beta-laktamlar ve sulfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik veya ilave etki), kloramfenikol, eritromisin, polimiksin, nitrofurontoin ve rifampin arasında aksi yönde etkileşmeler dikkat çeker.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Doz aşımında semptomatik olarak tedavi edilebilen sinirsel bozukluklara sebep olabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (ikas): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 sağım süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.

KONTRAENDİKASYONLAR
Kinolonlar genel olarak atlarda ölüme kadar giden kolite yol açar. Bu yüzden atlarda kullanılmazlar. Karaciğerve böbrek yetersizliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Damızlık olarak kullanılan veya kullanılacak olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Farelerde yapılan teratojenik çalışmada, gebeliğin 6. gününden 15. gününe kadar gebe hayvanlara 10, 85, 700 mg/kg canlı ağırlık/gün oral yolla verildi. Bu dozların hiçbirinde teratojenisite görülmedi. 700 mg/kg canlı ağırlık marbofloksasin'de, fötal ağırlıkta ve her bir batımdaki canlı fötüssayısında azalma ile rezorpsiyon insidansında yükselmeye neden olduğundan fötotoksik idi; fötotoksisiti için etki görülmeyen düzey (NOEL) 85 mg/kg canlı ağırlık idi. Maternal toksisiti 85 ve 700 mg/kg canlı ağırlıkta görüldü, 10 mg/kg canlı ağırlıkta görülmedi.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Deri ve göz ile temas ettirilmemelidir. Temas halinde göz bol su ile, deri bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Kinolonlara duyarlı olan kişiler ilaçla temas etmemelidir. Temastan sonra oluşabilecek belirtilerin devamı halinde doktora başvurulması gerekir. Aşırı miktarda maruz kalan bireylerin güneş ışığına çıkmaması önerilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Işıktan koruyun. 25 C'nin altında orijinal ambalajında saklandığında raf ömrü 36 aydır. İlk kullanımdan sonra en geç 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam flakonlarda ve karton kutu içerisinde satışa sunulmaktadır.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
MARBOCYL ismi NOVAKİM firmasının tescilli ticari markası olabilir. MARBOCYL; marbofloksasin içeren bir ilaçtır. Diğer marbofloksasin içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. MARBOCYL eşdeğer ilaç, MARBOCYL veteriner ilacı, MARBOCYL muadil ilaç için; MARBOCYL eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 09.08.2011 tarihinde güncellendi. MARBOCYL ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:59, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/MARBOCYL_(NOVAKIM)__VETBB809RN008Q773 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Aç ayı oynamaz. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası