Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
KALARMİN - VİLSAN


KALARMİN

(perfüzyonluk çözelti)
{VetBB:408 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: KALARMİN
Firma Adı: VİLSAN yerli
VİLSAN Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Beslenmeyle Ilgili Ilaçlar
Farm-Şekil: Perfüzyonluk - çözelti - 100 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

KALARMİN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
KALARMİN®
Perfüzyonluk Çözelti - Mineral-Şeker

BİLEŞİMİ
Kalarmin Perfüzyonluk Çözelti,' renksiz, çok açık saman sarısı renkte, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, 100 ml'de 21 g Kalsiyum glukonat, 6 g Kalsiyum glukoheptonat, 2 g Kalsiyum klorür, 1 g Kalsiyum D-sakkarat, 4 g Magnezyum klorür, 5 g Dekstroz, 5 g Borik asit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Kalarmin Perfüzyonluk Çözelti, parenteral yollardan verilmek üzere hazırlanmış bir kalsiyum, magnezyum kombinasyonudur. Özellikle ruminantlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda sıklıkla karşılaşılan kalsiyum ve magnezyum dengesizliklerini sağaltmak amacıyla kullanılır. Kalarmin Perfüzyonluk Çözeltinin içerdiği etkin maddelerin yoğunluğu itibari ile uygulama yerlerinde ağrı, acı, apse ve nekroz sakıncası yaratmaz. Bu nedenle bütün parenteral yollardan güvenle verilir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
Hipokalsemik felç olaylarında, başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, laktasyon tetanisi, çayır ve hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizm ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme performansının azalması, alerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (morbus maculozus, serum hastalığı, eklemsi'ler, anaflaksiler, eksantemler, hemorajik diatezler, hematuri olayları ve alerjik olayların yatıştırılmasında); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere civa, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler,  besinsel zehirlenmeler ve hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Doz Tablosu

Sığır (250-500 kg canlı ağırlık) 250-500 ml
At (250-500 kg canlı ağırlık) 100-250 ml
Koyun, Keçi (25-50 kg canlı ağırlık) 50-150 ml
Köpek (3-25 kg canlı ağırlık) 3-25 ml

Damar içi, adele içi ve deri altı yolla uygulanır.
Kalarmin Perfüzyonluk Çözeltinin damar içi uygulaması yavaş yapılmalı, deri alt ve adele içi uygulamalarında doz bölünerek 3-4 yere ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

İSTENMEYEN/ YAN ETKİLERİ
Damar içi kalsiyum uygulamasının ardından, kalpte düzensizlik, bradikardi, kalp DM* bulantı, veya kusma ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyon görülebilir.  Ancak, kas içi ve deri altı, uygulamalarda, bu gibi yan etkiler oldukça az görülür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Oral tetrasiklinlerle kalsiyum bileşiklerinin birarada kullanılması tetrasiklinlerin emilimini azaltır. Ayrıca nöromuskuler blokörler, karbonatlar veya bikarbonatlar,  fosfatlar, sülfatlar ve tartaratlarla geçimsizdir. Kalsiyum ve D vitamini analogları ile aynı anda uygulanması, hiperkalsemiye neden olabilir.


DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Kalsiyum tuzlan kalp zehiridir. Damar içi uygulamalarda kalp atımları sürekli dinlenmelidir. Nabız sayısında artış görülürse uygulamaya son verilmelidir. Eğer kalsiyum zehirlenmesi söz konusu ise % 10'luk magnezyum sülfat çözeltisi 300 ml. (normal büyüklükte bir inek için), damar içi yolla uygulanarak zehirlenmenin önüne geçilir.


GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" gündür.


KONTRENDİKASYONLARI
Hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Vücut ısısına getirerek kullanınız. Çözelti berrak değilse ve vakum bozulmuşsa kullanmayınız.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığımla (15-25 °C 'de) saklayınız.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
100 ml'lik renksiz cam şişelerde ve karton kutu içerisinde; 250-500 ml renksiz serum şişelerinde, setli olarak takdim edilmiştir.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
KALARMİN ismi VİLSAN firmasının tescilli ticari markası olabilir. KALARMİN; kalsiyum glukonat , kalsiyum glukoheptonat , kalsiyum klorür , kalsiyum D sakkarat , magnezyum klorür , dekstroz monohidrat , borik asit içeren bir ilaçtır. Diğer kalsiyum glukonat içeren ilaçlar , kalsiyum glukoheptonat içeren ilaçlar , kalsiyum klorür içeren ilaçlar , kalsiyum D sakkarat içeren ilaçlar , magnezyum klorür içeren ilaçlar , dekstroz monohidrat içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. KALARMİN eşdeğer ilaç, KALARMİN veteriner ilacı, KALARMİN muadil ilaç için; KALARMİN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 31.12.2010 tarihinde güncellendi. KALARMİN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 08:37, 19-10-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/KALARMIN_(VILSAN)__VETBB408RN008Q812 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Atın ölümü arpadan olsun. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası