Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
İVOMEC-F - NOVAKİM


İVOMEC-F

(enj. çözelti)
{VetBB:1723 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: İVOMEC-F
klorsulon 100 mg
Firma Adı: NOVAKİM ithal
NOVAKİM Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Endektositler Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

İVOMEC-F Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

İVOMEC®-F Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Endektosit ve Fasiolosid


BİLEŞİMİ

İVOMEC-F enjeksiyonluk çözelti 1 ml.de 10 mg İvermektin ve 100 mg Klorsulon ihtiva eden sarımsı, berrak, homojen bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti sığırların iç ve dış parazitlerinin ergin ve larval formlarına karşı tedavi ve koruma amacıyla kullanılan geniş spektrumlu, kombine antiparaziter ilaçtır. IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti \'nin birinci etkin maddesi olan ivermektin, İvermektin,  Streptomyces avermitilis  isimli mikroorganizmanın kültür ürünü avermectinlerden seçilmiş yarı sentetik makrosiklik lakton yapısında bir endektosit bileşiktir. Parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöyromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişim önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin muhtemelen büyük moleküler yapıda bir makrolid olması nedeniyle, memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermez. Sığırlara 0.2 mg/kg dozda deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90 dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

Klorsulon, benzen sulfonamid gurubundan flukusit etkili bir ilaçtır. Karaciğer distomlarımn {Fasciola hepatica, F.gigantica) enerji metabolizmalarında rol oynayan enzim sistemlerini inhibe eder. Glikoz kullanımını aksatarak paraziti öldürür. Klorsulon 2-3 mg/kg ca.dozunda deri altı uygulamada çok çabuk ve tam olarak emilir. 6 saat içinde plazmada, 24 saat içinde dokularda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Vücutta önemli ölçüde metabolik değişikliğe uğramaz (karaciğerde %5). 7 gün içinde dışkı (%70) ve idrarla (%30) vücuttan atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti sığırların aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlerden kaynaklanan

enfeksiyonlarının sağaltım ve korunmasında kullanılır.

Karaciğer Kelebekleri -.Fasciola hepatica (ergin), Fasciola gigantica (ergin)

Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus placei, Ostertagia spp. O.ostertagi (erginler, 4.dönem larvalar, hipobiotik larvalar dahil), O.Iyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocircus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C.punctata, C.pectinata, Cooperia spp., Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strogyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotumum, Toxacara vitulorum

Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus (ergin ve L4 larvalar) Deride Filariosis Etkenleri: Parafüaria bovicola Göz Nematodları: Thelezia sp (erginleri)

Nokra etkeni (parazitik dönemde): Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)

Myiasis Etkani: Dermatobia hominis (larva)

Yara Kurtları: Chrysomya bezziana, Cochliomyia hominivorax

Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Sarcoptes scabei var bovis, Chorioptes bovis Bitler: Linognatus vituli,Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis Keneler (tek konaklı): Boophylus microplus, B. decoloratus, Ornithodurus savignyi

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına enjekte edilir.

IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği takdirde, 1 kg. canlı ağırlık için etkin madde olarak 0.2 mg (200 mcg) İvermektin + 2 mg Klorsulon isabet edecek dozda uygulanır.

 

Canlı ağırlık

Doz

(kg)

(ml)

50-100

1-2

100-200

2-4

200-300

4-6

300-400

6-8

400-500

8-10

 

İVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti\'nin ısısı ortam ısısına bağlı olarak +5 C nin altına düştüğünde, artan vizkozite sebebiyle enjeksiyon zorlaşır. Bu durumda, ilaç şişesini avuç içine almak suretiyle 15°C ye ısıtarak uygulama yapılması önerilir.

10 ml. den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

  • Hicret sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özofagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsimini bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.
  • Vida Kurdu, Chrysomia bezziana, larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti uygulamakla Yara Kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.
  • Enfektif kılkurdu larvalarına karşı IVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti\' nin kalıcı etki sürelerinin 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.
  • Hangi parazit sözkonusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
  • Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için veteriner hekime danışınız.
  • Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa İVOMEC-F Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir.
  • Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısı aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.
  • İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3 ncü, 8 nci ve 13 ncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.

GEBELİKTE KULLANIM

Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir. Gebe tavşanlara 10 mg/kg ca.dozunda uygulandığında yavrularda gelişme geriliği şeklinde fetotoksisite şekillendiği bildirilmiştir.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Enjeksiyon yerinde geçici ağrı ve şişlik meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliğine dair bilgi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir (İvermektin için buzağı en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat, Klorsulon için 25 kat). Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi- ile|J^lli semptomlar görülür. Bilinen antidotu yoktur. .

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Son ilaç kullanımından itibaren sığırlarda 35 gündür. Sütü insan

tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.

KONTRAENDİKASYONLARI

Hipoderma larvalarının omurilik göçü esnasında kullanımı kontraendikedir. Kas içi, damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temasdan kaçınınız ve kullandıktan

sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 25°C yi aşmayan oda ısısında (15-25°C) muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerini sulara karışmamasına özen gösteriniz.

Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml, 50 -100 ml\'lik kahverengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTUSUN ONAY TARİHİ :14.11.2006

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE No.: 05.08.1994-7/697 RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ

NOVAKİM İLAÇ VE KİM. SAN.VE TİC .A. Ş

Gebze PlastikçilerOrganize San.BöIgesi.Cumhur Cd.No:l Gebze/Kocaeli

İMAL EDİLDİĞİ YER ADI VE ADRESİ MEFAR İLAÇ SAN.A.Ş

Barbaros Hayrettin Paşa No:81 34873 Kartal /İSTANBUL
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
İVOMEC-F ismi NOVAKİM firmasının tescilli ticari markası olabilir. İVOMEC-F; ivermektin , klorsulon içeren bir ilaçtır. Diğer ivermektin içeren ilaçlar , klorsulon içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. İVOMEC-F eşdeğer ilaç, İVOMEC-F veteriner ilacı, İVOMEC-F muadil ilaç için; İVOMEC-F eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 04.04.2014 tarihinde güncellendi. İVOMEC-F ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 22:04, 19-07-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/IVOMEC_F_(NOVAKIM)__VETBB1723RN11Q035 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Atın varken yol tanı ağan varken el tanı. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası