Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
FİBROLİNE - BAVET


FİBROLİNE

(deri sprey)
{VetBB:1865 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: FİBROLİNE
fipronil 0.25 g
Firma Adı: BAVET ithal
BAVET Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Ektoparaziterler
Farm-Şekil: Deri - Sprey - 100 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

FİBROLİNE Prospektüs

Fibroline Damlatma Çözelti
Veteriner İnsektisit Akarisit
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır


BİLEŞİMİ
FİBROLİNE, berrak, renksiz çözelti halinde olup 100 ml’de 9,7 gr Fipronil ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
FİBROLİNE fenilpirazol grubuna bağlı Fipronil ihtiva eden kontak etkili akarisit ve insektisittir. Etkin olduğu parazitlerin sinirsel iletişim sisteminde GABA’yı inhibe etmek suretiyle ve Cl- iyonlarının sinaptik zardan geçmesine engel olarak parazitleri felç edip ölümüne neden olmaktadır. Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda GABA reseptörlerinin konumu farklı olduğu için, fipronil bu reseptörleri yeterince ve etkin bir şekilde bağlayamaz. Bu sebeple konak hayvanlar için güvenlik sınırı çok geniştir.
Ürün köpeklerde uygulandığında deriden çok az emilip daha çok yağ bezleri ve benzeri doku yapılarında yoğunlaşmak suretiyle uzun süreli etkinlik gösterir. Uygulamadan sonra fipronil yağ bezlerinde yoğunlaşarak rezervuar oluşturur. Uygulamayı takip eden haftalar boyunca yağ bezlerinin normal sekresyonları sırasında yavaş yavaş deri ve kıllar üzerine salınır.
Toksikolojik bilgiler:
GABA reseptörlerinin duyarlılığındaki farklılık nedeniyle fipronilin insektler üzerindeki toksisitesi memelilerden daha yüksektir. Fipronilin dişi ratlardaki LD50 değeri 175 mg/kg canlı ağırlık; distile su içerisinde ratlara uygulandığında dermal LD50 değeri >2000 mg/kg canlı ağırlık, tavşanlardaki dermal LD50 değeri 354 mg/kg canlı ağırlık olarak tespit edilmiştir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR
Köpek ve 8 haftalıktan büyük köpek yavrularında pire (Ctenocephalides sp.) ve kene (Rhipicephalus sp., Dermacentor sp., ve İxoides sp.) enfestasyonlarının sağaltımı ve önlenmesi amacıyla kullanılır. Aynı zamanda allerjik dermatitise neden olan pirelerin, ısırıcı bitlerden kaynaklanan enfestasyonların kontrolünde kullanılır.
Köpeklerde sarkoptik uyuz enfestasyonunun kontrolünde yardımcı olabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; ürün deri üzerine topikal olarak uygulanır. Fipronilin farmakolojik dozu 7,5 –15 mg/kg canlı ağırlık olup, pratik dozu 10 kg canlı ağırlığa kadar olan köpeklere 0,67 ml’lik bir pipet; 10 kg ile 20 kg canlı ağırlıktaki köpeklerde 1,34 ml’lik bir pipet, 20 kg ile 40 kg canlı ağırlıktaki köpeklerde 2,68 ml’lik pipet kullanılır. Kontakt etkilidir.
Pipet baş kısmından açılır, omuz başlangıcı bölgesindeki kıllar ayrılarak bölge deri görülecek hale getirilir. Bu deri kısmının bir veya iki noktasına pipetin ucu değdirilip pipet sıkılmak üzere suretiyle pipet içindeki ürün deri üstüne dökülür.
FİBROLİNE çözeltinin etkinlik süresi paraziter enfestasyonun yoğunluğuna bağlı olarak pire enfestasyonuna karşı yaklaşık 3 aya kadar sürebilen etki ile; kene enfestasyonuna karşı da 1 ay süre ile etkilidir. Birer ay aralıklar ile tekrarlanan tedaviler herhangi bir problem yaratmaz ve özellikle enfestasyonun yoğun olduğu yerlerde özellikle pireye bağlı allerjik dermatitislerde tavsiye edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Ürün hayvanların yalamasını engelleyecek yere uygulanmalıdır. İlacın yoğun uygulandığı yerde kıllar yapışkan bir görünüm alabilir. Bu durum 24 saat içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak ilaç uygulanırken kılların fazla ıslanmamasına dikkat edilmelidir. Ürün kenelerin köpeklere tutunmasını engellemez, buna karşın kenelerin 24-48 saat içinde yeterli derecede kan ememeden, doygun hale gelmeden ölürler.Ürün uygulaması yapılmış hayvanlara dışarıdan yeni pirelerin gelmesini engellemez ancak gelen pire 24 saat içinde ölür.Toplu yaşayan köpeklerde uygun bir insektisitle ilaçlanıp vakumlu süpürge ile ortam temizlenmelidir. Çevreye yönelik pire mücadelesi uygun bir ürünle mutlaka yapılmalıdır. Uygulama sonrası 24 saat geçmeden hayvanların havuz ya da diğer su birikintilerinde yüzmesine izin verilmemelidir.
Gebelikte kullanım :
Gebe köpeklerde ve emziren köpeklerde kullanılabilir. 8 haftalıktan küçük köpek yavrularında ürün kullanımına ilişkin güvenlik verileri olmadığından emziren köpeklerin tedavisi söz konusu olduğunda bu durum dikkate alınmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Ürün iyi tolere edilir. Gözlerde irritasyona yol açabileceğinden gözle temasından kaçınılmalıdır. Ürünün hayvanlar tarafından yalanması durumunda içindeki taşıt maddelere bağlı olarak kısa süreli salya akışı gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bilinen bir ilaç geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Eğer zehirlenme durumu ortaya çıkarsa semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR
8 haftalıktan küçük yaşlardaki hayvanlarda kullanmayınız. İlacın içindeki maddelere karşı hassasiyeti bulunan köpeklere uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma haricinde bir yolla (göz, ağız vb.) uygulanmaz.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
- İlaç uygulaması esnasında pipet içeriği insan derisi ile doğrudan temas etmemelidir. Temas halinde bulaşma olan yer bol sabunlu ılık su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama yeri kuruyana kadar hayvanla temas edilmemelidir. İlaç uygulanan hayvanların biribirlerini yalaması engellenmeli ve birbirleri ile temas ettirilmemelidir.
- İlaç uygulamasından 48 saat sonra hayvan yıkanabilir veya suyla temas edebilir.
- Uygulamadan 1 saat öncesine kadar hayvan yıkanabilir, şampuanlanabilir. Bu durum ilacın etkinliğini azaltmaz.
- İlaç köpeğin yalayamayacağı yere uygulanmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI
-İlacı veya boş ambalajları havuz, hendek ve su kanallarına atmayınız.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun şekilde imha ediniz.
-Sularda yaşayan canlılar (balıklar vb gibi) için zararlı olabileceğinden, köpeklerin uygulama sonrası 24 saat canlıların bulunduğu su kaynaklarına girmelerine izin verilmemelidir.
-Tavşanlarda zehirlenmeye neden olabileceğinden bu türlerde kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25°C nin altında ve kuru yerde saklanmak şartıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Yanıcı özelliğinden dolayı direkt ateşten uzak tutulmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
0,50 ml, 0,67 ml, 1,34 ml ve 2,68 ml’lik polietilen şeffaf pipetlerde 1’li, 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı olarak karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner hekim muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 02.03.2006

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO’SU: 02.03.2006-10/048
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
FİBROLİNE ismi BAVET firmasının tescilli ticari markası olabilir. FİBROLİNE; fipronil içeren bir ilaçtır. Diğer fipronil içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. FİBROLİNE eşdeğer ilaç, FİBROLİNE veteriner ilacı, FİBROLİNE muadil ilaç için; FİBROLİNE eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 09.10.2010 tarihinde güncellendi. FİBROLİNE ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:11, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/FIBROLINE_(BAVET)__VETBB1865RN11Q088 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Ayranım ekşidir diyen olmaz. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası