Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
DRAXXİN - PFIZER


DRAXXİN

(enj. çözelti)
{VetBB:1160 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: DRAXXİN
Firma Adı: PFIZER ithal
PFIZER Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

DRAXXİN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DRAXXIN®
Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel


BİLEŞİMİ
Draxxin® enjeksiyonluk çözelti, her ml'de etkin madde olarak 100 mg Tulathromycin içeren berrak, renksiz açık sarı renkli bir çözeltidir.


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri


Farmakoterapötik grup: Makrolide, ATCvet Kodu:QJ01F A 94
Tulathromycin fermentasyon yoluyla elde edilmiş yarı-sentetik makrolid grubu antimikrobiyel bir ajandır. Diğer pek çok makrolid ajandan üç amin grubuna sahip olması ile ayrılmaktadır. Bu nedenle kimyasal alt grup Triamilide içinde yer almaktadır.


Makrolidler bakteriostatik etki tarzına sahiptirler. Bakterinin ribosomal RNA'sına seçici bir şekilde bağlanmak sureti ile protein sentezini inhibe ederler. Translokasyon sırasında ribozomdan peptidyl-tRNA'nın ayrışımını stimüle etmek yoluyla etkin olurlar.


Tulathromycin'in sığırlarda solunum yolu enfeksiyonuna neden olan Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida ve Haemophilus somnus'a invitro olarak etkili olduğu gösterilmiştir.


Farmakokinetik özellikleri
Tulathromycin'in sığırlara 2.5 mg/kg canlı ağırlık dozda deri altı yolla uygulandığında hızla ve büyük miktarlarda emildiği, vücuda yüksek oranda dağıldığı ve eleminasyonunun yavaş olduğu gözlenmiştir. Plazmada elde edilen maksimum konsantrasyon (Cmax) 0.5 µg/ml ve bu konsantrasyona ulaşma süresi (T max) yaklaşık 30 dakikadır. Akciğer homojenatı içindeki Tulathromycin konsantrasyonları plazma konsantrasyonundan daha yüksek bulunmuştur. Tulathromycin'in nötrofil ve alveolar makrofajlar içinde biriktiği görülmektedir. Plazmadaki yarılanma ömrü (t 1/2) 90 saattir. Plazma proteinlerine düşük bir oranda (% 40) bağlanmaktadır. Damar içi uygulama sonrası dağılım hacmi (Vss) 11 L/kg'dır. Deri altı uygulama yapılan sığırlarda biyoyararlanım % 90 civarındadır.


KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Draxxin® Tulathromycin'e duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus ve Mycoplasma bovis tarafından oluşturulan sığırların solunum yolu hastalığının tedavi ve önlenmesinde endikedir. Önleyici tedaviden önce sürüde hastalığın varlığı saptanmalıdır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Draxxin® enjeksiyonluk Çözelti'nin önerilen dozu deri altı yolla bir uygulama şeklinde 2.5 mg/kg vücut ağırlığı/gün'dür (1 ml/40 kg vücut ağırlığı). 300 kg'dan ağır sığırların tedavisi sırasında doz bir bölgeye 7.5 ml'den fazla uygulamayacak şekilde bölünmelidir. Hayvanların hastalığın erken döneminde tedavi edilmeli ve uygulamadan sonraki 48 saat içinde sonuç değerlendirilmelidir. Doz aşımı yada yetersiz doz uygulamasını önlemek için uygulama öncesi hayvanların vücut ağırlıkları mümkün olduğunca doğru olarak tespit edilmelidir.


İSTENMEYEN ETKİLER
Draxxin®'in sığırlara deri altı uygulanması kısa süreli bir ağrı reaksiyonu ve enjeksiyon bölgesinde 30 güne kadar kalıcı olabilen lokal şişkinliklere neden olabilir.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer makrolid ürünlerle çarpraz rezistans oluşabilir. Makrolid ve lincosamidler gibi benzer etki tarzına sahip ürünlerle eş zamanlı olarak uygulanmamalıdır. İlaç geçimliliği çalışmaları yapılmadığı için diğer veteriner ilaçları ile karıştırılmamalıdır.


DOZ AŞIMI
Sığırlarda önerilen dozun 3, 5 ve 10 katının uygulanması enjeksiyon bölgesindeki ağrıya bağlı geçici semptomlara yol açmıştır. Bunlar, huzursuzluk, başın sallanması ve yem alımında bir miktar azalma şeklinde olmuştur. Önerilen dozun 5-6 katını alan sığırlarda hafif seyirli miyokardiyal dejenerasyon tespit edilmiştir.


GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (ikas); İlaç uygulanmasından sonra 49 gün geçmeden sığırlar kesime sevk edilmemelidir (i.k.a.s. sığır eti için 49 gündür). Sütü insan tüketimi için kullanılan laktasyondaki ineklere ve doğumuna 2 aydan az kalan düve ve ineklere uygulanmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Makrolid antibiyotiklere duyarlı sığırlarda kullanılmamalıdır.


Gebelikte kullanım

Fare ve tavşanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları teratojenik, fötotoksik ve maternotoksik etkinin olmadığını göstermiştir. Tulathromycin'in sığırlarda gebelik ve laktasyon dönemi boyunca güvenliği çalışılmamıştır. Bu dönemdeki sığırlarda veteriner hekim tarafından yapılan fayda/risk analizine bağlı olarak kullanılmalıdır.


UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR
Tulathromycin'in gözle teması irritasyona neden olmaktadır. Kaza ile göze temas ederse göz vakit geçirmeden temiz su ile yıkanmalıdır. Tulathromycin'in deri ile teması duyarlılığa neden olabilir. Eğer kaza ile deri ile temas ederse, sabun ve su ile yıkanmalıdır. Kullanım sonrası eller yıkanmalıdır. Kaza ile insana enjekte edilir ise, vakit geçirmeden Prospektüs ve etiket ile doktora başvurulmalıdır.


HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI
Draxxin'in diğer türlerde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır. Özel depolama koşulları gerektirmemektedir. İlk uygulamadan sonra 28 gün boyunca kullanılabilir.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde, 20, 50, 100, 250 ve 500 ml'lik renksiz cam şişelerde sunulmuştur.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
DRAXXİN ile İlgili İlaçlar:
Öneri yok.
Daha fazla
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
DRAXXİN ismi PFIZER firmasının tescilli ticari markası olabilir. DRAXXİN; tulathromisin içeren bir ilaçtır. Diğer tulathromisin içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. DRAXXİN eşdeğer ilaç, DRAXXİN veteriner ilacı, DRAXXİN muadil ilaç için; DRAXXİN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 19.12.2010 tarihinde güncellendi. DRAXXİN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2020 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 08:25, 04-08-2020 +0300
URL: www.vetbb.com/DRAXXIN_(PFIZER)__VETBB1160RN009Q883 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası