Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
DİÜRİL - VETAŞ


DİÜRİL

(enj. çözelti)
{VetBB:194 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: DİÜRİL
furosemid 10 mg
Firma Adı: VETAŞ yerli
VETAŞ Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Diüretikler
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

DİÜRİL Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
DİÜRİL®
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Diüretik

BİLEŞİMİ
DİÜRİL Enjeksiyonluk Çözelti, kokusuz, hemen hemen renksiz, berrak bir çözelti olup, beher ml'sinde; 10 mg  furosemid bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
DİÜRİL'in etkin maddesini oluşturan furosemid salüretik tipte (tuz atıcı) etki gösteren yüksek tavanlı güçlü bir diüretik olup, böbrek tübuluslarında (başlıca Henle kıvrımının çıkan kısmında) sodyum/potasyum/klor iyonlarının geri emilimini azaltarak vücuttan idrar yoluyla sıvı ve elektrolit atılımını hızlandırır. DİÜRİL, damar içi yolla uygulandığında furosemidin diüretik etkisi 5-10 dakika gibi oldukça kısa bir sürede başlar, 30-60 dakikada maksimum seviyeye çıkar. Daha sonra diüretik etki hızla düşmeye başlar ve uygulamadan 2-5 saat sonra kaybolur. Kas içi yolla uygulandığında ise, damar içi uygulamaya göre diüretik etki birkaç dakika gecikerek gelişir; fakat etkisi daha uzun süre devam eder.
Furosemid uygulama sonrası hızla metabolize olur. Plazma proteinlerine bağlanma oranı yüksektir. Karaciğer dışında diğer organ ve dokularda birikmez. Furosemidin damar içi enjeksiyonundan sonra, 2/3'ü böbreklerde tubuler salgılanma yoluyla, geri kalanı da safra yoluyla vücuttan atılır. Tek dozla verilen ilacın idrarla atılımı kısa sürede tamamlanır. Böbreklerde yetmezlik olduğu durumlarda ilacın biyolojik yarı ömrü ve etki süresi oldukça uzar.

KULLANIM SAHASI
Sığır, at, kedi ve köpeklerde aşağıdaki durumlarda kullanılır.
1) Ödem tedavisinde:
-    Deri, göğüs boşluğu, karın boşluğu yada beynin genel yada lokal ödemi olarak izlenen tromboz, tıkanma, tansiyon yada travma sonucu oluşan kalp yetmezliği yada venöz veya lenfatik dolaşımın engellenmesinden dolayı oluşan venöz konjesyona bağlı ödem.
-    Generalize olmuş deri ödemi ve asites olarak izlenen protein metabolizması bozukluğu, parazitizm yada beslenme bozukluğuna bağlı renal proteinüri ve karaciğer fonksiyon bozukluğundan dolayı oluşan protein yetmezliği ödemi (hipoproteinemi).
-    Alerjik yada zararlı maddelerle temas sonucu oluşan yara yada operasyon bölgesinde lokalize olmuş yada pulmoner, cerebral ödemler gibi alerjik, toksik, travmatik yada yangısal dolaşım bozukluğundan dolayı oluşan ödemler.
-    inek ve kısraklarda meme ve perineumun patolojik ödemi yada erkek hayvanlarda preputial yada scrotal ödem.
2) Vücut boşluklarında (hidrotoraks, asites), içi boşluklu olan organlarda (bronkopnömoni, hidroperikardium) ve eklem, tendo ve bursalarda biriken sıvının eliminasyonunda destekleyici tedavi amacıyla kullanılır.
3) Atlarda laminitis ve paralitik miyoglobinüride, dişi köpeklerde yalancı gebelikte destekleyici tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik dozu at ve sığırda; 0,5 -1 mg/kg canlı ağırlık, kedi ve köpeklerde 2,5 - 5 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır.
At ve Sığırda: 5 -10 m|/100 kg canlı ağırlık

Dana ve Tay : 2,5 - 5 m|/50 kg canlı ağırlık
Kedi ve Köpek: 2,5 - 5 ml /10 kg canlı ağırlık
DİÜRİL, sığırlara sadece yavaş damar içi enjeksiyon yollarıyla uygulanır. At, kedi ve köpekte yavaş damar içi ve kas içi yolla uygulanır. Atlarda 6-8 saat arayla günde 1 -2 kez, sığırlarda 12-14 saat arayla, kedi ve köpeklerde 6-8 saat arayla tekrarlanır. Gerekli görüldüğünde uygulamaya 1-2 gün devam edilir. Hastalığın şiddetine, klinik seyrine ve hayvanın sağaltıma vereceği yanıtlara göre, ilacın sağaltım dozu ve tekrarlanma sıklığı ayarlanır, ödemli durumlarda şişlikler indikten sonra tekrar ödem şekillenmesini önlemek için uygulama azaltılmış dozlarla kısa bir süre daha devam ettirilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARİLAR
Uygulama sırasında hayvanın elektrolit dengesine dikkat edilerek gerekirse dışarıdan elektrolit desteği yapılmalıdır. Artmış içme suyu alımı terapötik etkiyi azaltabilir. Hastanın durumu elverdiği kadar tedavi süresince içme suyu alımı sınırlandırılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlara bağlı durumlarda ileri derece dehidrasyona ve elektrolit kaybına sebebiyet verir. Buna bağlı olarak hiponatremi, hipokalemi, hipokloremik alkaloz ve hipotansiyona neden olabilir. Siroz ve karaciğer yetmezliği durumlarında hepatik ensefalopati oluşumunu kolaylaştırır. Buna ek olarak kan şekeri ve ürik asit derişimlerinin artmasına neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
İç kulağa yönelik sakıncalı etkileri nedeni ile aminoglikozid grubu ilaçlar gibi ototoksisite riski bulunan ilaçlarla birlikte kullanamamaları gerekir. Sefalosporinlerin nefrotoksik etkilerini ve lityumun kardiotoksik ve neurotoksik etkilerini güçlendirir. Antikoagülanların antikoagülan etkilerini arttırır. Propranolol ile birlikte kullanıldığında plazma propranol seviyesini arttırır. Non-Steroid antienflamatuar ilaçlarla ve probenecid ile birlikte kullanılırsa diüretik etkiyi azaltır. Thiazid diüretikler ile sinerjistik olarak etkileşir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda ileri derecede dehidrasyon durumu ve elektrolit kaybı görülebilir. Uzun süreli sağaltım ve kalp glikozitleriyle birlikte kullanılma durumlarında parenteral yollardan elektrolit desteğinin yapılması gerekir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Sığırda damar içi yolla uygulamada et ve süt için "0" gündür. Sığırda kas içi yolla uygulandığında uygulama bölgesinde yüksek miktarda kalıntıya neden olduğundan bu yolla kullanılmaması tavsiye edilir.

KONTRENDİKASYONLAR
Organik bozukluklara bağlı böbrek yetmezlikleri ve üriner sistem tıkanmalarının bir göstergesi olan anüri, akut glomerüler nefrit, dehidratasyon, çok belirgin asit-baz dengesi bozuklukları ve elektrolit eksikliği durumlarında kontrendikedir.
Gebelikte kullanımı: ileri derecede gebe olan hayvanlarda çok zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Aynı enjektör içinde başka ilaçlarla birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Işıktan uzakta, kuru ve serin yerde (15°C-25°C) muhafaza edildiği takdirde raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır.

KULLANIM SONU İMHA
Bitmiş ambalajları delmeyiniz ve ateşe atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml ve 100ml'lik amber renkli flakonlarda arz edilmektedir.




Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
DİÜRİL ile İlgili İlaçlar:
SANOVEL
DİSEMİD
ALKE
FUROSAL
Daha fazla
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.




DİÜRİL ismi VETAŞ firmasının tescilli ticari markası olabilir. DİÜRİL; furosemid içeren bir ilaçtır. Diğer furosemid içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. DİÜRİL eşdeğer ilaç, DİÜRİL veteriner ilacı, DİÜRİL muadil ilaç için; DİÜRİL eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 18.01.2011 tarihinde güncellendi. DİÜRİL ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:13, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/DIURIL_(VETAS)__VETBB194RN007Q627 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Akılsız köpeği yol kocatır. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası