Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
COXIDIN - PFIZER


COXIDIN

(oral çözelti)
{VetBB:6 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: COXIDIN
Firma Adı: PFIZER yerli
PFIZER Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyel-antikoksidiyal
Farm-Şekil: Oral - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

COXIDIN Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
COXIDIN
Oral Çözelti Veteriner Antikoksidiyal- Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:
Her 100 ml içerisinde 3.2 g sülfakinoksalin içerir. Steril, berrak, sarı ile açık bal rengi arasında akışkan bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sülfakinoksalin sülfonamid grubundan geniş spektrumlu bir antimikrobiyeldir. Etkisini folik asit sentezini, para-aminobenzoik asitin  (PABA) folik asite bağlanmasını önlemek yoluyla engeller. Etki spektrumuna bakteriler, toxoplazmalar ve coccidia gibi diğer protozoonlar girmektedir. Duyarlı olan mikroorganizmalar, Bacillus sp., Brucella sp., Erysipelothrix rhusipathie, Listeria monocytogenes, Nocardia sp., pyogenik Streptococcus sp., Chlamidia sp., coccidia, ve Cryptosporidium sp. Orta derecede duyarlı olan mikroorganizmalar; Staphylococci ve enterococci içeren gram-pozitif aeroplar, enterobacteriacea içeren gram-negatif aeroplar, Bacterioides ve Fusobacterium'u içeren anaeroplar, Clostridiumlar genellikle rezistanttır.
Dirençli mikroorganizmalar; Mycoplasma sp., Mycobacterium sp., Ricketsia sp., Pseudomonas aeruginosa ve spirochetler. Sülfakinoksalin kör bağırsak koksidiyoz etkeni olan E. tenella'nın 1. ve 2. nesil meront ve merazoitleri olmak üzere tüm gelişme dönemlerini etkiler. Bu nedenle enfeksiyon başladıktan sonra 48. ve hatta 72. saatte bile koksidiyozun gelişimine etkilidir. Sülfokinoksalin oral uygulama sonrası diğer sülfonamidlere göre gastrointestinal dokudan daha hızla absorbe olarak bütün vücuda dağılır. Kan-beyirı engeli dahil olmak üzere bütün doğal engelleri kolaylıkla geçer. İdrar ve safra başta olmak üzere vücut boşlukları ve salgılarda birikir. Ulaşılan pik konsantrasyona ulaşma süresi 5.5-6 saattir. Oral uygulama sonrası biyoyararlanım % 75 civarındadır. Etkili ilaç yoğunluğunu 24 saat devam ettirir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması yanlanma ömrünü uzatmaktadır. Vücuttan böbrekler ve biyotransformasyon yoluyla elemine edilmektedir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Coxidin Oral Çözelti tavuk ve hindilerde sülfakinoksalin duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Bu kapsamda, tavuklarda Eimeria tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti ve E. maxima ve Hindilerde E. melagrimitis ve E. adenoeides tarafından oluşturulan koksidiyozis'in, tavuklarda Pasteurella multocida tarafından oluşturulan Tavuk kolerasının ve Salmonella gallinarum tarafından oluşturulan Tavuk tifosunun tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
Coxidin* Oral Çözelti'nin önerilen dozu 100 mg/kg canlı ağırlık gündür. Uygulama oral yolla yapılır. Gerekli doz kanatlıların içme suyuna katılır. Tedaviye 3 gün devam edilir. Coxidin* Oral Çözelti'nin içme suyu ile iyice karışmasına dikkat edilmelidir. Pratik uygulamada aşağıdaki tablodan faydalanılabilir.

Kanatlının ortalama canlı ağırlığı (kg)

100 kanatlı için gerekli

Coxidin* Oral Çözelti miktarı (ml)

0.25 80
0.5 160
1 320

İSTENMEYEN ETKİLER
Sulfonamidler alerjiden direk toksisiteye kadar değişebilen reversibl yan etkilere neden olabilirler. En yaygın olarak üriner sistem (kristalüri, hematüri), hematopoietik (trombositopenia, anemi, lökopeni) ve dermatolojik yan etkilere rastlanır. Önerilen dozlarda yan etkilerin görülme şansı düşüktür.


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Sulfonamidler    kendilerinin yapısal analoğu olan para-aminobenzoik asit (PABA) ve yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain ve bütokain gibi lokal anesteziklerle birlikte antagonizma oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdırlar. Aynı şekilde prokain penisilin G ile antagonistik etki oluşturabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Amonyum klorit ve idrar asitleştiriciler ile birlikte verildiğinde üriner sistemde kristalüriye neden olabilir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B kompleks vitaminleri ve bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi aminoasitler sülfonamidlerle antogonistik etki oluşturabilirler. Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sulfonamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Sülfakinoksalin duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 10 gün geçmeden tavuk ve hindiler kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara uygulanamaz.


HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Sülfakinoksalin yavru köpeklere koksidiyoz tedavisi için uygulandığında hipotrombinemia, hemoraji ve ölüme neden olabilir. Diğer türlere uygulandığında vitamin K üzerine antogonistik etkisinden dolayı hemorajik diathesis'e neden olabilir.


GENEL UYARILAR
Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25°C'nin altında, dondurmadan, güneş ışığından uzakta, rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üretiminden itibaren raf ömrü 5 yıldır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 100 ml, 500 ml ve 3 litrelik opak beyaz plastik şişelerde piyasaya arz edilmiştir.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
COXIDIN ile İlgili İlaçlar:
VETAŞ
VETAKOKSİN
Daha fazla
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
COXIDIN ismi PFIZER firmasının tescilli ticari markası olabilir. COXIDIN; sülfakuinoksalin içeren bir ilaçtır. Diğer sülfakuinoksalin içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. COXIDIN eşdeğer ilaç, COXIDIN veteriner ilacı, COXIDIN muadil ilaç için; COXIDIN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 15.01.2011 tarihinde güncellendi. COXIDIN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2019 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 10:11, 23-08-2019 +0300
URL: www.vetbb.com/COXIDIN_(PFIZER)__VETBB6RN001Q095 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Ata eyer gerek, eyere er gerek. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası