Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
COBACTAN %2,5 - İNTERVET


COBACTAN %2,5

(enj. süspansiyon)
{VetBB:401 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: COBACTAN %2,5
Firma Adı: İNTERVET ithal
İNTERVET Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Antibakteriyeller Ve Kombinasyonları
Farm-Şekil: Enj. - Süspansiyon - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

COBACTAN %2,5 Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
COBACTAN ® %2.5
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Beyaz renkli Enjeksiyonluk Süspansiyon'un her ml'si, 25 mg sefkuinom eşdeğeri olarak 29.64 mg sefkuinom sülfat içerir.


ENDİKASYONLARI
Cobactan %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon'un etken maddesi olan sefkuinom, yeni sefalosporin antibiyotiklerden olup, ß-laktamaz pozitif ve penisilinaz pozitif bakterilerde dahil olmak üzere, çok sayıda Gram pozitif ve Gram negatif bakteri türünü kapsayan geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir. Bakterisid etkilidir. Bakteri hücre duvarının sentezini inhibe etmek suretiyle bakterileri imha eder.
In vitro test bulgularına göre sefkuinom, aralarında Pasteurella spp., E. coli., Salmonella spp., Streptococcus spp., Staphylaccoccus spp., Corynebacterium spp., A.pyogenes, Bacillus spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Clostridium Haemophylus somnus, Bacteroides spp., Fussobacterium spp., ve Prevotella spp. gibi önemli bakteri türleri de dahil olmak üzere çok sayıda Gram pozitif ve Gram negatif bakteriye karşı etkilidir.
Kas içi enjeksiyon yerinden tam olarak emilir. Kas içi enjeksiyonu takip eden 1.5-2 saat içinde kanda en yüksek konsantrasyona (serumda 1.5-2 mg/ml) ulaşır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı nispeten düşük (sığırlarda %5 den az) ve yarılama ömrü nispeten kısadır (2.5 saat). Bronşial sekretlerde kan plazmasına kıyasla çok daha yüksek konsantrasyon sağlar. Metabolik bir değişikliğe uğramaksızın idrar yolu ile bir iki gün içinde vücuttan atılır.


KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Cobactan %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır ve buzağılarda, sefkuinoma duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerden ileri gelen bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Özellikle akciğerlerin ve solunum yollarının primer bakteriyel enfeksiyonları ve solunum organlarının viral enfeksiyonlarına bağlı Sekunder enfeksiyonlar, tırnak enfeksiyonu gibi lokalize enfeksiyonlar, genel Sistemik semptomlarla seyreden akut mastitis olguları ve buzağıların E.coli septisemileri gibi şiddetli genel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, 1 mg/kg canlı ağırlık/gün oranında kullanılır. Pratik doz olarak sığırlarda 50 kg canlı ağırlığa 2 ml dozunda enjekte edilir. Uygulama kas içi yapılır.Tedavi, günde bir defa olmak üzere, birbiri ardına 3-5 gün süre ile uygulanmalıdır.
Mastitis tedavisinde, 24 saat arayla 2 uygulama yapılır. Yeni doğan buzağılarda, E.coli'den kaynaklanan septisemi olgularının tedavisinde, normal dozun 2 katı oranında kullanılması önerilmektedir ( 25 kg ağırlık için 2 ml ). Kullanmadan önce şişe çalkalanmalıdır.


ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Düşük toksisiteye sahiptir. Rat ve tavşanlar üzerinde yapılmış laboratuar testlerinde embriyo toksik ve teratojenik etkisi görülmemiştir.


İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Kas içi enjeksiyondan sonra, enjeksiyon yerinde bir iki hafta içinde kendiliğinden iyileşen bir şişlik oluşabilir. ß-laktam antibiyotiklere duyarlı oldukları bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Sefalosporinler aminoglikozidlerle sinerjik bir etki göstermektedirler. Bakteriostatik antibiyotiklerle birlikte kullanımları ise antagonistik bir etkileşime yol açabilir.


DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Tavsiye dozunun 10 misline kadar olan dozlar sığırlar tarafından iyi tolere edilmektedir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemeli, 1 gün (2 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLAR
Betalaktamlara duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.


GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

 
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.


MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında (15°-25° C) ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde raf ömrü 24 aydır. Açılan şişeler 4 hafta içinde kullanılmalıdır.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
50 ve 100 ml'lik kauçuk tıpalı, alüminyum kapak ile kapatılmış renksiz cam veya PET (polietilen teraftalat) flakon içeren karton kutularda satılır.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
COBACTAN %2,5 ismi İNTERVET firmasının tescilli ticari markası olabilir. COBACTAN %2,5; sefkuinom sülfat içeren bir ilaçtır. Diğer sefkuinom sülfat içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. COBACTAN %2,5 eşdeğer ilaç, COBACTAN %2,5 veteriner ilacı, COBACTAN %2,5 muadil ilaç için; COBACTAN %2,5 eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 04.01.2011 tarihinde güncellendi. COBACTAN %2,5 ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2021 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 16:21, 07-12-2021 +0200
URL: www.vetbb.com/COBACTAN_100de_2_5_(INTERVET)__VETBB401RN006Q551 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Ayranım ekşidir diyen olmaz. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası