Veteriner Bilgi Bankası vetbb

Tüm İlaçlar
vetbb.com
ADİLJİN - SANOVEL


ADİLJİN

(enj. çözelti)
{VetBB:494 } QRcode
Temel Bilgiler
Müstahzar: ADİLJİN
Firma Adı: SANOVEL yerli
SANOVEL Veteriner İlaçları
Farm-Grup: Aneljezik-antienflamatuvar
Farm-Şekil: Enj. - çözelti - 1 mL
Diğer:
Üretim:
Bilinmiyor
Kullanım Sığır: Besi Süt  Koyun: Besi Süt 
Keçi: Besi Süt 
Tavuk: Yumurta Et 
Hindi: Yumurta Et 
Kedi: Kedi 
Köpek: Köpek 
At: At 
Balık: Balık 
Arı: Arı 
Kaynak KKGM 
- görüntüleme
A A  

ADİLJİN Prospektüs

Adiljin Enjeksiyonluk Çözelti
Metamizol Sodyum


Ticari Formu: Karton kutu içinde 50 ml'lik amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.


Formülü : ADİLJİN Enjeksiyonluk Çözelti, steril, berrak hafif sarı renkli, kokusuz, akışkan bir çözelti olup, beher ml'de 500 mg metamizol sodyum ve prezervatif olarak 0,015 ml benzil alkol içerir.


Farmakolojik Özellikleri:
ADİLJİN Enjeksiyonluk Çözelti' nin etkin maddesi olan metamizol, güçlü analjezik, antipiretik, spazmolitik, antiromatizmal ve antienflamatuar etkiye sahip bir pirazolon türevidir.


Metamizolün etki mekanizması etkinliğine göre farklılıklar gösterir. Analjezik etkisini merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilgili merkezlerin uyarı eşiğini yükselterek gösterir. Düz kaslar üzerindeki spazm çözücü etki ise otonom merkezlerin uyarılması sonucu ortaya çıkar. Böylece metamizol, peristaltik hareketleri azaltmak suretiyle düzenleyici etki yaparak, barsak hareketlerini tümüyle durdurmadan, fizyolojik işlevin uyarılmasını ve düzelmesini sağlar.


Metamizolün antipiretik etkisi, yine otonom sinir sistemiyle ilgili olarak, çevresel damar genişlemesiyle ısı kaybının artması temeline dayanır. Bu etki özellikle ateşli hastalıklarda belirgin şekilde görülür.


Antiromatizmal ve antiinflamatuar etkileri ise yangılı dokulardaki kan dolaşımında gerçekleştirdiği değişimlerden kaynaklanır. Aynı şekilde damar geçirgenliğinin ve buna paralel olarak eksudasyonun azalması ile birlikte bölgesel sıvı içeriğinin hızla emilmesinin bu etkilerde payı vardır.


Metamizol, parenteral uygulamayı takiben hızla emilir ve aktif metaboliti olan 4-metilaminoantipirine dönüşür. Bu aktif metabolitin yarı ömrü 2,6-3,5 saat arasındadır, karaciğerde metabolize olarak büyük ölçüde idrarla atılır.

 

Kullanım Şekli ve Dozu:
ADİLJİN Enjeksiyonluk Çözelti kas içi veya yavaş damar içi enjeksiyon yoluyla uygulanır. Metamizolün farmakolojik dozu atlarda 20 – 50 mg/kg canlı ağırlık, sığırlarda 20 – 40 mg/kg canlı ağırlık ve köpeklerde 28 mg/kg canlı ağırlık şeklindedir.


Pratik doz tablosu:

Hayvan Türü Dozu
Sığır 4-8 ml/100 kg
At 4-10 ml/100 kg
Köpek 0,5 ml/10 kg

Uygulama 8 saat ara ile tekrarlanabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kemik iliği ve kan yapım fonksiyonları sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Uzun süreli kullanımlarda agranülositoz ve lökopeni görülebileceğinden, bu tür bir uygulama gerektiğinde hayvanların kan tablosu izlenmelidir. Yarış atlarında yarıştan 5 gün önce ve 5 gün sonra kullanılmamalıdır. Lokal deri reaksiyonlarına yol açabileceğinden, deri altı uyulamadan kaçınılmalıdır. Bütün yoğun çözeltilerde olduğu gibi, damar içi uygulama yavaş yapılmalıdır.


İstenmeyen/Yan Etkileri
Metamizolün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sağaltım dozlarında bile etçillerde bulantı ve kusmaya neden olabilir. MSS ve kardiovasküler sistem üzerinde etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, metamizol tatbiki sırasında kanama eğilimi artar.
Sürgün, uyuşukluk, öfori, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir.
Enjeksiyon yerinde geçici olarak yangı ve şişkinlik yapabilir. Herhangi bir şekilde şişkinlik olduğu takdirde sıcak pansuman uygulanır.


İlaç Etkileşimleri
Klorpromazin, fenilbutazon ve barbituratlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Salisilik asitle birlikte kullanılmamalıdır.


Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot
Aşırı dozlar uygulandığında konvulsif nöbetlere yol açabilir. Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan ineklere uygulanamaz.


Kontrendikasyonları
Kedilerde kullanılmamalıdır. Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple, kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.


Genel Uyarılar

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.


Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü
15-25C arasındaki oda ısısında ve kuru bir yerde muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 4 yıldır.


Ticari Takdim Şekli
Karton kutu içinde 50 ml'lik amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.
Vetbb Reklam

Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Tüm Etkinlikler
Haberler
Tüm Haberler

Güncelleştirmeleri E-posta ile alın
Rss
E-posta adresinize onay e-postası gönderilecektir!
Onaylanmayan adresler, güncellemeleri alamazlar!

Güncellenen & Yeni Eklenen İlaçlar
Yakın zamanda yapılan güncelleme yok.

Günlük İstatistikler     Yandex.Metrica
Önemli Uyarı: Nihai kullanım için yalnızca ürünün yanında gelen prospektüsünü dikkate alınız. İlaç bilgilerinin hata bulundurması olasıdır ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca Veteriner Hekim'in gözetiminde ve Veteriner Hekim'in belirttiği miktarda ilaç kullanılmalıdır. Tıbbi Sorumluluk Reddi'ni okuyun.
ADİLJİN ismi SANOVEL firmasının tescilli ticari markası olabilir. ADİLJİN; metamizol sodyum içeren bir ilaçtır. Diğer metamizol sodyum içeren ilaçlar için ilgili bağlantıya tıklayın. ADİLJİN eşdeğer ilaç, ADİLJİN veteriner ilacı, ADİLJİN muadil ilaç için; ADİLJİN eşdeğer ilaçlar

Bu sayfa en son 17.12.2010 tarihinde güncellendi. ADİLJİN ilaç sayfasından alıntı yaparken mutlaka sayfa bağlantısını ekleyin.
Paylaş: Facebook'ta Paylaş · Twitter'da Yayınla   © 2010-2018 - Veteriner Bilgi Bankası

Hekimler İçin:

Herkese Açık:
Firefox destek


Tarih: 03:45, 19-12-2018 +0200
URL: www.vetbb.com/ADILJIN_(SANOVEL)__VETBB494RN009Q861 | Sayfayı Yazdır


Mesleki Sözler
Bal tutan parmağını yalar. (Belirsiz)
Veteriner Bilgi Bankası